Voorwaarden

Deze website (site) is eigendom van en wordt beheerd door EnCompass Estate Agent. Door de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden te zijn (Algemene Voorwaarden). Deze Algemene Voorwaarden omvatten uitdrukkelijk het privacybeleid van de site en eventuele richtlijnen, regels of disclaimers die kunnen worden geplaatst en bijgewerkt op specifieke webpagina's of op kennisgevingen die naar u worden verzonden. Als u deze Algemene Voorwaarden niet akkoord gaat, gebruik dan deze site niet.

EnCompass Estate Agent behoudt zich het recht voor om delen van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, te wijzigen, te verwijderen of te verwijderen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Controleer deze pagina van tijd tot tijd voor eventuele wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van deze site als gevolg van het versturen van wijzigingen betekent dat u de wijzigingen heeft geaccepteerd.

Auteursrechten en beperkingen op gebruik
Alle inhoud op deze site, inclusief site-indeling, ontwerp, afbeeldingen, programma's, tekst en andere informatie (de inhoud) is eigendom van EnCompass Estate Agent en zijn aangesloten bedrijven of licentiegevers en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

U mag geen of enig gedeelte van de inhoud, producten of diensten die op deze site worden verkregen, op elk medium naar een ander kopiëren, weergeven, wijzigen, distribueren, reproduceren, publiceren, opslaan, overdragen, afgeleide werken maken of verkopen.

U mag de inhoud van de site downloaden of afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u alle auteursrechten en andere kennisgevingen intact houdt.

Eventuele vragen over de vraag of een bepaald gebruik is toegestaan ??en eventuele verzoeken om toestemming voor het publiceren, reproduceren, distribueren, weergeven of afgeleide werken van inhoud maken, dienen te worden gericht naar EnCompass Estate Agent

EnCompass Estate Agent kan te allen tijde redactionele controle uitoefenen op de inhoud van informatie of materiaal die door zijn faciliteiten en / of diensten wordt ingediend of verdeeld.

handelsmerken
Alle handelsmerken die op deze site voorkomen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Links naar andere sites
De site bevat hyperlinks naar andere sites of bronnen die alleen voor uw gemak worden verstrekt. EnCompass Estate Agent is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van externe sites of bronnen die zijn gekoppeld aan de site en onderschrijft en is niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk voor inhoud, reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Aangezien de EnCompass Estate Agent niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid of juistheid van deze externe bronnen of hun inhoud, moet u de voorwaarden en privacybeleid van deze gelinkte sites bekijken, omdat hun beleid kan verschillen van onze.

Disclaimer van Garanties en Aansprakelijkheid
EnCompass Estate Agent, zijn filialen, noch enige leveranciers van een derde partij en licentiehouders verlenen een garantie, inclusief, zonder beperking, dat de werking van de site ononderbroken of foutloos is; Die gebreken worden gecorrigeerd; Dat deze site, inclusief de server die het beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; Wat betreft de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik van de inhoud of andere materialen op de site; Of met betrekking tot de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, geschiktheid, kwaliteit, niet-inbreuk of werking van inhoud, product of dienst die op de website of op de website wordt aangeboden.

Deze website en alle inhoud, producten en diensten die in deze website zijn opgenomen of toegankelijk zijn, worden geleverd "zoals het is" en zonder garanties of voorstellingen van welke aard dan ook (uitdrukkelijk, impliciet en wettelijk, met inbegrip van maar niet beperkt tot de titels en niet-inbreuk En de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel), waarvan alle EnCompass Estate Agent in zekere mate door de wet is toegestaan. Uw gebruik van de site is op uw eigen risico.

Voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving mogelijk is, wordt geen aansprakelijkheid aangenomen voor letsel en / of schade aan personen, dieren of goederen als aansprakelijkheid, nalatigheid of anderszins of van enig gebruik of werking van ideeën, instructies, methoden, Producten of procedures op de site.

Noch EnCompass Estate Agent. Noch enige van haar filialen of licentiehouders is aansprakelijk voor u of iemand anders voor verlies of letsel die geheel of gedeeltelijk door de nalatigheid of onzekerheden veroorzaakt wordt die zij niet kan controleren bij het verkrijgen, compileren, interpreteren, rapporteren of leveren van informatie via de site. In geen geval zal EnCompass Estate Agent. Zijn filialen of licentiehouders zijn aansprakelijk voor u of iemand anders voor eventuele beslissingen of maatregelen die u heeft genomen in verband met dergelijke informatie. EnCompass Estate Agent en haar filialen en licentiehouders zijn niet aansprakelijk voor u of iemand anders voor schade (met inbegrip van, zonder beperking, gevolgschade, bijzondere, incidentele, indirecte of dergelijk schade), zelfs indien u de mogelijkheid heeft gegeven om dergelijke schade aan te vragen.

EnCompass Estate Agent accepteert noch verantwoordelijkheid voor producten, goederen of diensten aangeboden door externe verkopers via onze diensten of geadverteerd op ons systeem.

Systeem betrouwbaarheid
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de site te allen tijde goed functioneert, maar we stellen geen garanties voor de beschikbaarheid of bereikbaarheid van de site en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die u heeft geleden als gevolg van Geen beschikbaarheid of toegankelijkheid van de site.

schadeloosstelling
U gaat hiermee akkoord met EnCompass Estate Agent, zijn directeuren, officieren, aandeelhouders, dochterondernemingen, filialen, agenten en licentiehouders schadeloos te stellen, te verdedigen tegen en tegen enige aansprakelijkheid, verliezen, schade en kosten, met inbegrip van, zonder beperking, redelijke advocaten ' Kosten die voortvloeien uit uw gebruik van de site of inhoud.

Regelmatig en lokaal
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Spanje, zonder inachtneming van de conflicten van de rechtsbeginselen. U verklaart hierbij en gaat akkoord dat de enige jurisdictie en plaats voor alle handelingen die onder of met betrekking tot het onderwerp hiervan kunnen optreden, zijn de rechtbanken in Spanje.